Újhang

Jézus újabb tanításai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉGI  ÜZENETEK,

 

TANÚSÁGTÉTELEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. január 1 – 2010. január 29-ig.

 

 

 


 

Hálaadás minden nap

 

Drága Teremtő Mennyei Atyám! Nagyon szeretlek a Szentháromsággal, Égi Édesanyánkkal, az összes Szentekkel, az összes Testvéreinkkel egyetemben.

 

 

Hálát adok az Úr Jézus születéséért, kereszthaláláért, a mi Üdvösségünkért, Égi Édesanyánkért, Szent Józsefért, az összes Szentekért, Főangyalainkért, Arkangyalainkért, Szellemi Vezetőinkért, drága Szüleimért, Testvéreimért, Rokonaimért, Ismerőseimért, Égi Családomért, azokért, akikért imádkozhatok, segíthetek, azokért, akik valaha is segítettek, vagy segíteni fognak nekem.

 

Hálát adok azért, hogy Égi Édesanyánk velünk közösen tudta teljesíteni a feladatát.

Hálát adok a Hang Közösség sok-sok munkásaiért, az Új Földön lévő Testvéreinkért, párjainkért, az én újra születésemért, Szentlélek keresztségéért, a Szentlélek kegyelmi ajándékaiért, hálából azért, hogy mindenünk meg van.

 

Hálából azokért a betegségekért, szenvedésekért, megpróbáltatásokért, próbákért, csodálatos gyógyulásokért, átalakulásokért, az Új Égért, Új Földért, születendő gyermekekért, akik jöttek segíteni a Földi Anyának az átalakulásban.

 

Hálát adok a Napért, a Holdért, Csillagokért, Bolygókért, Földünkért, Erdőkért, Mezőkért, hegyekért, Vizekért, Áldott Vizekért, Szelekért, Levegőért, Növényekért, Állatokért, Madarakért, Halakért, Tengeri Emlősökért, a Mikrovilágért.

Hálát adok az Újjáteremtésért.

Ámen.

 


 

Jöjj Szentlélek Úristen

 

 

 

 

1. Jöjj Szentlélek Úristen,                          2. Jöjj el, árvák gyámola,

Áraszd reánk teljesen,                               Jöjj el, szívünk orvosa,

Mennyből fényességedet,                          Oszd ki égi kincsedet,

Mennyből fényességedet.                          Oszd ki, égi kincsedet.

Jöjj el, jöjj el,  Jöjj el jöjj el                        Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,

Jöjj  Szentlélek Úristen!                            Jöjj Szentlélek Úristen!

 

 

3. Jöjj el, lelki vigaszunk,                          4. Fáradtságban nyugalmunk,

Testi, lelki támaszunk,                              Hévben hűvös árnyékunk,

Érezzük bőségedet,                                    Sírásunkban örömünk

Érezzük bőségedet.                                    Sírásunkban örömünk.

Jöjj el, jöjj el, stb.                                      Jöjj el, jöjj el, stb.

 

 

5. Ó dicső nap, híveid                               6. Add, Uram, a híveknek,

Sötétséges szíveit                                      Benned bízó népeknek

Világítsd be, légy velünk,                          Hétszeres kegyelmedet,

Világítsd be, légy velünk.                          Hétszeres kegyelmedet.

Jöjj el, jöjj el. stb.                                      Jöjj el, jöjj el, stb.

 

 

7. Esdve kérünk, ó engedd,

Hogy elnyerjük a Mennyet,

S megláthassuk színedet,

Megláthassuk színedet.

Jöjj el, jöjj el stb.

 


 

2010. január 1. péntek, Budapest

 

Drága szeretett Gyermekeim!

 

 

Elérkezett a 2010-es év. Ez a ti évetek lesz, most lesz a ti nagy munkátok! Szeretettel megkérlek benneteket, hogy most még pihenjetek, mert utána nem lesz pihenésetek.

 

Nagyon sok áldásban is részetek lesz a 2010-es évben, mert szükségetek lesz a sok kegyelemre, a sok áldásra azért, hogy végig tudjátok csinálni amit vállaltatok Égi Édesanyátokkal közösen.

 

MEGÁLDALAK BENNETEKET ERRE AZ ÉVRE, HOGY MINDENT SZERETETTEL EL TUDJATOK VÉGEZNI, AMIT EL KELL VÉGEZNETEK!

 

VEGYÉTEK ATYAI ÁLDÁSOM!

VESSETEK KERESZTET!

 

Drága szeretett Kincseim!

 

Én is nagyon nagy szeretettel köszöntlek benneteket a 2010-es év küszöbén. Igen, készüljetek föl! Ez az év az, amikor a magyaroknak meg kell tudni, hogy ők azok az első gyermekeim, akiknek el kell hagyni a Földet. A 2010-es év a magyaroké!

 

A 2011-es év lesz a nemzetközieké.

 

De ez volt az Én kérésem, hogy először a magyar gyermekeimet mentsem meg, azért, mert ti voltatok azok, akik elsőként indultatok el ezen az úton. Elfogadtátok az átalakulást és teremtő társaim lettetek. Ezért kérlek benneteket, készüljetek a nagy útra!!!

 

VEGYÉTEK ANYAI ÁLDÁSOM!

VESSETEK KERESZTET!

 

 

Drága szeretett testvérkéim Én a József vagyok!

 

Nagyon nagy szeretettel köszöntlek benneteket a 2010-es évben. Nagyon nagy szeretettel várlak benneteket. Nagyon-nagyon hiányoztok.

Annyira hiányoztok, minden nap nagyon várom, hogy mikor érkeztek meg a családommal együtt. Hiszen egy nagy család vagyunk akik elindultak ezen az úton.

 

Tolmácsoljátok a családomnak, hogy nagyon szeretem őket és mindent elkövetek és mindenben segítem őket. Igen, sokat vagyok odahaza, mert azt akarom, hogy érezzék a szeretetemet, hogy ott vagyok!

 

Köszönöm szépen hogy meghallgattatok. Áldjon meg benneteket és bennünket az Úr a 2010 év alkalmából. Nagyon szeretlek benneteket. (Köszönjük szépen.)

 

Drága testvérkéim, Feri bácsi vagyok, a Ferenc testvéretek!

 

Én is nagy szeretettel köszöntelek a 2010-es évben benneteket. Köszönöm hogy ilyen hűségesen kitartottatok. Tudjátok, nagyon boldog vagyok amikor látom, hogy összejöttök és a kis közösség összetart. Van aki végigvigye, továbbvigye azt, amit Én elkezdtem. Ezért nagyon hálás vagyok a Mennyei Atyának, az Úr Jézus Krisztusnak, Égi Édesanyánknak hogy segít benneteket, mindenben támogat benneteket, hogy teremtő társak lehetünk. Nagyon szeretünk benneteket. Szeretettel megkérlek benneteket, hogy tartsatok ki, már nem tart soká!!! Sziasztok.

 

Drága testvérkéim, Pió testvér vagyok!

 

Én is nagyon nagy szeretettel köszöntlek benneteket a 2010-es év alkalmából. Én is nagyon nagy szeretettel várlak benneteket, és amikor tudok, mindig közöttetek vagyok, mert szeretek veletek lenni. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen szeretet-közösségbe fogok csöppenni. Nem is gondoljátok, hogy az új Földön micsoda szeretet van. Azt ti itt nem tudjátok megtapasztalni ezen a Földön. Próbáljátok gyakorolni, de ez nem megy úgy, mint az új Földön. Köszönöm hogy beszélhettem hozzátok, hogy meghallgattatok. Isten áldása legyen velünk. Isten veletek.

 

Drága testvérkéim, Gábriel főangyal vagyok!

 

Én vagyok az, aki nagyon sokat segítek Emília testvéremnek az írásban. Mindig kérdezi Emília, hogy hol vagyok és Én mindig ott vagyok vele, amikor ír. Mert ezt Én feladatként vállaltam. Részt akartam venni Én is a teremtésben. Égi Édesanyám engem választott, hogy Emíliával legyek, hogy Emíliának segítsek. Nagyon szeretlek benneteket. Köszönöm a kitartásotokat.

 

Különösen megköszönöm Emíliának azt a sok munkát amit végzett az eddigi időkben, hiszen Őneki van a legtöbb munkája.

Ezt tudnotok kell és a szellemi munka az nem könnyű és ezen kívül nagyon sok minden más is van neki. A sok próba amin keresztülmegy, amiről nem is tudtok. Nap mint nap megkapja a próbáját. Ehhez nagyon erős hitének kell lennie és Ő eddig nagyon jól teljesített. Természetesen a Mi segítségünkkel, de ez kellett is, hogy erősítsük Őt. Így akarunk benneteket is erősíteni, hogy tartsatok ki. Igen, szükségünk van egymásra és igen, szüksége van az Univerzumnak is a munkátokra. Igen, minden összetartozik. Ezért nagyon hálásnak kell lennünk a Teremtőnknek, hogy meghozza az Új Világot, ami által boldogan élhettek tovább még 1000 évig!!! Köszönöm hogy meghallgattatok. Nagyon szeretlek benneteket. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra.

 

Drága testvérkéim, Szent Mihály főangyal vagyok!

 

Az, aki László testvéren keresztül szeret énekelni és imádkozni. Én alig várom hogy mikor van imaóra, hogy tudjak veletek imádkozni, énekelni. Kiválasztottam a László testvért, hogy erősítsem a hangját, hogy legyen jó hang az imaórátokon. Nagyon köszönök mindent.

 

Továbbra is kérjétek a segítségemet, de azért Én is elvárom, hogy kérjétek a segítséget. Köszönöm hogy segíthetek és veletek lehetek. Bármi problémátok van hívjatok és én szeretettel jövök hozzátok. Isten áldása vezessen benneteket a 2010-es évben is tovább a nagy munkátok alkalmából. Isten veletek. (Köszönjük szépen.)

 

A rózsafüzér január hónapra:

 

Pénteken:             A Fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk.

 

Vasárnap:            A Dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk.

 

A többi napon:    Az Örvendetes rózsafüzért imádkozzuk.

 

Minden rózsafüzérnél csak ezt a három titkot mondjátok:

 

- aki hitünket növelje,

- aki reményünket erősítse,

- aki szeretetünket tökéletesítse.

 

- Szeretetláng litánia,

- Jézus Szent Szívének litániája,

- Lorettói litániákat minden nap imádkozzuk.

 

Ez a Szűzanyánk kérése a Hangom közösségétől.

 

Nagyfalui üzenet, 2010. január

"... „Szeretteim! A Szentháromság, Mária, az összes angyalok és szentek nevében megköszönöm nektek mindazt az áldozatot, amit az elmúlt évben a lelkek megmentéséért vállaltatok. Jutalmatok sem a Földön, sem az Új Világban nem fog elmaradni! ...

 

2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK

AZ ÉVE – JANUÁR

 

„Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)

64. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 2
Tegnapi: 7
Heti: 48
Havi: 231
Össz.: 94 429

Látogatottság növelés
Oldal: 2010 - január
Újhang - © 2008 - 2018 - ujhang.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu